CLASS

Sampran Class

IS-1 Training Course

 หลักสูตรยิงปืนพื้นฐาน IS-1
หลักสูตรยิงปืนพื้นฐานสำหรับผู้ไม่เคยจับปืนหรือยิงปืนมาก่อนเลย